Egeyön Haber

DOÇEV’den ÇED Yönetmeliğine Değişiklik Önerisi

Doğa ve Çevre Vakfı’nın (DOÇEV), CO-SEED programı Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) katkılarıyla, Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Çevre Mühendisleri Odası Denizli Temsilciliği işbirliğiyle yürüttüğü ”Sürdürülebilir Kalkınma için Aktif Sivil Toplum” projesi tamamlandı.

DOÇEV yetkilileri bugün Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde(DGC) gerçekleştirdikleri basın açıklaması ile ”Sürdürülebilir Kalkınma için Aktif Sivil Toplum” projesini anlattılar.Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) uygulamalarında sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini arttırmayı hedefleyen projenin faaliyetleri basın toplantısında kamuoyuna aktarıldı.

İki yıl süren proje kapsamında;

Güzelpınar Kalker Ocağı genişletme ve Kızıldere-V Jeotermal Elektrik Santrali projelerinin ÇED sürecine iştirak edilerek yerel halkın görüşlerini tespit etmek amacıyla anket çalışması ve saha araştırma yapıldı Elde edilen veriler, halkın katıldığı toplantılarda anlatıldı.

Konya Selçuk Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümlerinde konferanslar düzenlendi.

Denizlili Genç İş Adamları Derneği’nde (DEGİAD) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Denizli Barosu ve Denizli Gazeteciler Cemiyetine yönelik ”ÇED okuryazarlığı” etkinliği düzenlendi.

Aydın, Muğla,Uşak, Burdur ve Denizli’deki çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ”ÇED uygulamaları ve Sivil Toplum Kuruluşları” konulu çalıştay düzenlendi.

Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ ülkelerinde düzenlenen ÇED uygulamaları toplantılarına katılım sağlandı.

Projenin sonunda ÇED yönetmeliğinde değişiklik önerisi hazırlandı Hazırlanan öneri mektubu ÇED Genel Müdürlüğü, Çevre Mühendisleri Odası, TBMM Çevre Komisyonu ve Kanunlar Genel Müdürlüğü olmak üzere 50’ye yakın kamu ve özel kuruma iletildi.

ÖNERİ MEKTUBUNDA NELER YER ALDI?

Yatırım projelerinin yapılacağı bölgelerde yaşayan halkın, çeşitli nedenlerle proje doslarını değerlendirimedeği ve halkın katılımının ile gerçekleşecek toplantılarda yatırımların olası çevresel etkilerinin anlatılması gerektiğine yer verildi.

DEĞİŞMESİ İSTENEN MADDE

ÇED yönetmeliğinin 8. maddesinde”Bakanlık gerekli gördüğü hallerde, projenin konusu, türü ve proje için belirlenen yerin özelliklerini de dikkate alarak üniversiteler,enstitüler, araştırma ve uzman kuruluşlar, meslek odaları, sendikalar,birlikler,sivil toplum örgütlerinden temsilcileri de komisyon toplantılarına üye olarak çağırabilir” içeriğinin sivil toplum kuruluşlarının komisyonlarda yer almasını ‘gerekli gördüğü hallere indirgediği için sivil toplum kuruluşlarının, ÇED süreçlerine katılımları ve komisyonlarda asli üye olarak yer almalarının kapsamına alınması isteniyor.

 

CO-SEED NEDİR?

Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere 5 ülkede WWF-TÜRKİYE tarafından yürütülen çevreye uyumlu sosyo-ekonomik kalkınma için sivil toplum hareketi CO-SEED projesi:ÇED ve Stratejik Çevrelsel Değerlendirme(SÇD) uygulamalarında yasal çevrelerin geliştirilmesini ve çevresel karar alma süreçlerinin daha katılımcı ve şeffaf olmasını sağlayarak doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje ayrıca bölgede bir sivil toplum ağı kurarak ve basının da konuya ilgisini arttırarak sürdürülebilir ve çevre dostu kalkınma için karar alma süreçlerinde sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve yatırımcı kuruluşları iş birliklerini hedeflemektedir.BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ