Pimatech Reklamı
Egeyön Haber

Çakralar

Merhaba sevgili okurlarım,

Bu yazımda günlük yaşantımızda sıkça duyduğumuz, bazen de bilerek ya da bilmeyerek kullandığımız çakra kelimesinin ne olduğunu anlatacağım. Çakra ne demek? Nerede bulunur ve ne işe yararlar?

Çakralar konusunda çok şeyler yazılmakta fakat doğru bilgiyi bulmak günümüz teknolojisinde biraz zorlaştı. Çünkü internet ortamındaki bilgilerinde güvenirliği konusunda şüpheler oluşmakta. Ben bu konuyu çok güvenilir bir kaynaktan size aktaracağım. Bu eşsiz eserin adı ‘‘Yoga Çakra Enerji Merkezi Bilimi’’ yazarın adı Akif Manaf.

Öncelikle çakra kelimesi ne demek? Sanskritçe ‘‘tekerlek’’ , ‘‘çark’’ veya ‘‘halka’’ anlamına gelir. İnsan bedeninde 7 ana çakra vardır. Bu çakra merkezleri hormonal salgı bezleri ve büyük sinir ağlarının üzerinde bulunur. Yerleri kuyruk sokumundan başlayarak başın üstüne kadar uzanır. Her bir çakra, sağlık ile ilgili bir sistem tarafından kontrol edilmektedir. Bu çakra merkezlerindeki bozulma durumunda; ruhsal açıdan hemen etkilenme söz konusu olmaktadır. Çakraların durumuna göre öfkeli, korkulu ya da karamsar olunabilmektedir. Zihin, beden ve ruhun iyileşmesi için en etkin ve en önemli faktördür. Çakraların düzenli çalışması ve aktif olması kişinin beden ve ruh sağlığının iyi olduğunu gösterir. Çakraların aktive edilmesi için en iyi araç yogadır. Yoga, asanalar ve nefes teknikleriyle çakraları aktive eder.

İnsan bedeninde bulunan 7 ana çakra ve işlevleri şöyledir;

1- Muladhara Çakra

Muladhara çakra en alt enerji merkezidir. Bu enerji merkezi kuyruksokumunun ikinci segmanında yerleşmektedir. Sanskritçe Mula kelimesi ‘kök’ , ‘temel’ , ‘sebep’ veya ‘kaynak’ Adhara ise ‘destek’ veya ‘önemli yer’ demektir. Böylece Muladhara çakra ‘kökü destekleyen merkez’ anlamına gelmektedir.

Muladhara çakra merkezi Kundalini enerjisini korumakta ve onun yükselişini desteklemektedir.

Muladhara çakra merkezi hem de Mula Çakra yani ‘Kök Merkezi’ olarak adlandırılmaktadır. Muladhara tüm çakra sisteminin kökünde bulunmakta ve yaşamımızın kökünü etkilemektedir. Yaşam itmeleri Muladhara merkezinden yükselerek beyne ulaşmaktadır. Çakra sisteminin köküne yerleşen bu enerji merkezi en yüksek bilinç düzeyine ulaşmaya yardım etmektedir.

Muladhara çakra düzensiz ve tıkanıksa, bağlı olduğu rahatsızlıklar şöyledir;

Fiziksel; Diz ve bacak sorunları, sırt ve bel ağrıları, varis, siyatik, hemoroid, obesite, anoreksi nevrozu, dejeneratif mafsal iltihabı, kanser, kabızlık, ishal, lifli tümörler, testis veya rahim sorunları, halsizlik, bağışıklık sistemi bozukluğu

Psikolojik; Ölüm korkusu, terk edilmek, küçük düşürülmek, incitilmek ve yakınlık korkusu, kibir, letarji, kendine güven ve irade eksikliği, bencillik, öfke, kincilik, cinsel çekingenlik.

2- Svadhisthana Çakra

Svadhisthana Çakra yaklaşık iki parmak eninde Muladhara Çakra merkezinden yukarıda, üreme organları bölgesinde yerleşmektedir. Svadhisthana kelimesi iki sözcükten ibarettir. Sva ve Adhisthana. Sanskritçe Sva kelimesi ‘kendi’ demektir. Adhisthana sözcüğü ise ‘ikametgah yeri’ anlamına gelen Sthan kökünden oluşmaktadır. Böylece Svadhisthana sözcüğü ‘kişinin kendi ikametgah yeri’ anlamına gelmektedir.

Svadhisthana Çakra merkezi su elementiyle bağlantılıdır. İnsan bedeninin ağırlığının dörtte üçünü su teşkil etmektedir. Ay gezegeni beden biyokimyasını ve insanları duygusal gelgitler şeklinde etkilemektedir. Kadınlar, ay devirleriyle senkronize edilmiş aylık devirlerden geçmektedir.

Svadhisthana çakra düzensiz ve tıkanıksa, bağlı olduğu rahatsızlıklar şöyledir;

Fiziksel; Yumurtalık veya prostat sorunları, deri ve böbrek sorunları, pelvis ve alt sırt bölgesi ağrıları, kireçlenme, yüksek tansiyon, diyabet, apandisit ve iktidarsızlık.

Psikolojik; Tiryakilik, paranoya, cinsel utançlık, gösterişçilik, küskünlük, kıskançlık, hazcılık, cinsel bencillik, cinsel ilişki kurma yetersizliği, bedenden utanmak, kötümserlik, intihara eğilim.

3- Manipura Çakra

Manipura Çakra göbek deliğinin arkasında olarak omurgada bulunmaktadır. Manipura kelimesi Mani ve Pura sözcüklerinde ibarettir. Sanskritçe Mani kelimesi ‘mücevher’ Pura ise ‘kent’ demektir. Böylece Manipura ‘mücevher kenti’ anlamına gelmektedir.

Manipura Çakra ateş elementiyle bağlantılıdır. Ateş elementi arındırıcı güce sahiptir. Bu merkezde duygular arınmaktadır. Ateş, bedeni olumsuz  duygulardan arıtmakta ve yeni olumlu yer açmaktadır. Ateş elementi gıdanın sindirilmesine ve emilmesine yardım etmektedir. Ama ateş yakıcı da olabilir. Olumsuz duygular ateş elementiyle tetiklenip insanı tehlikeli sonuçlara sürükleyebilir. Düşmanlık, kızgınlık ve kendini tehdit altında hissetme bu merkezin enerjisiyle beslenmektedir.

Manipura Çakra güneş ile bağlantılıdır. Bedenin enerji alanını besleyen, vücudu canlandıran ve yaşatan güneş enerjisi bu merkezden emilmektedir. Manipura çakra aracılığıyla birey maddi dünyayla ve insanlarda ilişki kurmaktadır. Bu merkez duygusal enerji yaymaktadır. Başkalarıyla ilişkiye grime ve ilişkileri sürdürme yeteneği bu merkezle bağlantılıdır.

Manipura çakra düzensiz ve tıkanıksa, bağlı olduğu rahatsızlıklar şöyledir;

Fiziksel; Dalak, karaciğer ve pankreas sorunları, ülser, kolon ve bağırsak sorunları, kolit, safra taşları, hepatit, kramplar, hipoglisemi.

Psikolojik; Aşırı hassasiyet, kabul edilememe korkusu, kendini beğenmişlik, özseverlik, mükemmeliyetçilik, tatminsizlik, kızgınlık, aşırı kompleksi.

4- Anahata Çakra

Anahata Çakra kalp hizasında bulunmaktadır. Göğüs bölgesine yerleştiği için bu merkez, göğüs çakrası olarak adlandırılmaktadır. Anahata sözcüğü genelde ‘yenilmez’ anlamına gelmektedir. Bunun dışında kelime anlamında Anahata ‘çarpmamış’ demektir. Maddi evrende bütün sesler, titreşim veya ses dalgası yaratan, iki objenin birbirine çarpmasıyla üretilmektedir. Bunula birlikte maddi evrenin ötesinde kaynaklanan, başlangıçta var olan, ilk, birinci ses olan, Anahadnada yani ‘spiritüel ses’ olarak bilinen bu ses bütün seslerin kaynağıdır. Bu ses Anahata Çakra merkezinden ortaya çıkmakta ve iki objenin birbirine çarpmasından değil Evrensel Ruhtan kaynaklanmaktadır.

Anahata çakra sevgi, adama, denge, şefkat, uyum, empati, merhamet ve bağışlama ile ilgilidir. Bağışlama sayesinde birey kendini sevgiye açmakta, eski gönül yaralarını iyileştirmekte, bu yaralardan kaynaklanan olumsuz tavırlardan kurtulmakta, kendini ve yaşamı olduğu gibi Kabul etmektedir.

Anahata Çakra kayıtsız şartsız sevginin merkezidir. Bu düzeyde evrensel kardeşlik ve tahammül duyguları gelişmeye başlar ve bütün varlıklar sadece var oldukları için kabul edilmekte ve sevilmektedir. Sevgi kendiliğinden iyilik olduğu için Anahata Çakra uyandığında birey yaşamında ve ilişkilerinde iyi olmaktadır. Sevecenlik, kibarlık, empati, şefkat ve cömertlik gibi nitelikler kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu nitelikler dünyaya huzur ve barış getirmektedir.

Anahata çakra düzensiz ve tıkanıksa, bağlı olduğu rahatsızlıklar şöyledir;

Fiziksel; Astım, akciğer ve kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, sırt, omuz, kol ve el sorunları, meme sorunları, alerjiler, zatürre, akciğer ve meme kanseri.

Psikolojik; Sorumluluk ve ihanet korkusu, huysuzluk, pasif saldırganlık, duygusal soğukluk, nesnelere bağlılık, yabancılaşma, keder, nefret, öç alma, öykünme, sevgi yetersizliği, sevgiyi almakta ve vermekte güçlük çekme.

5- Vişuddha Çakra

Vişuddha Çakra boyun bölgesinde, omurgada yerleşmektedir. Şuddha sözcüğü ‘temizleme’ demektir. Vi ön eki ise bu niteliği güçlendirmektedir. Bu yüzden Vişuddha Çakra ‘temizleme merkezi’ olarak adlandırılmaktadır.

Vişuddha Çakra işitme duyusuyla bağlantılıdır. Bu merkezle bağlantı duyu organı kulaklar, duyu objesi ses, faaliyet organı ise ses telleridir. Ses titreşim aracıdır. Bu çakra ve ses aracılığıyla birey kendini çevresindekilere ifade eder. Vişuddha Çakra konuşma yeteneğini besleyen iletişim, ifade ve esin merkezidir. Çakra gelişince konuşma yeteneği de gelişmektedir. Aynı zamanda Vişuddha Çakra öğrenme ve yaratma işlemleriyle ilgilidir, çünkü ancak öğrendikçe ve yarattıkça insan kendini ifade etmektedir.

Vişuddha Çakra aracılığıyla birey kendini ruhunun sesini ve evrenin gizli seslerini dinler. Transandantal ses titreşimleri sayesinde bireysel ruh ile evrensel ruh arasında iletişim kurulmaktadır. Birey içinden gelen sese güven duygusu geliştirmekte ve yaşamdaki gerçek görevinin bilincine varmaktadır. İç dünyasının ve varoluşun gizemli düzeylerinin gerçek olduğunu anlamakta, evrenin yüksek boyutlarından bilgileri alabilmekte ve ifade edebilmektedir.

Vişuddha çakra düzensiz ve tıkanıksa, bağlı olduğu rahatsızlıklar şöyledir;

Fiziksel; Boğaz ve boyun sorunları, duyma sorunları, soğuk algınlığı, bronşit, laranjit, tiroid sorunları, konuşamama.

Psikolojik; Para, güç ve cinsellikte kontrolü kaybetme korkusu, yüreksizlik, değişkenlik, kurnazlık, namussuzluk, duygusuzluk, küstahlık, dogmatiklik, gevezelik, ifade yetersizliği, gücü kötüye kullanma, başkalarını üzerinde denetim kurma.

6- Acna Çakra

Acna Çakra beynin tam orta kısmında, iki kaş arasının arkasında yerleşmektedir. Acna Çakra soğan iliğin üstünde bulunur ve epifiz beziyle bağlantılıdır. Başlangıçta bu enerji merkezini algılamak çok zordur.

Bu enerji merkezi farklı isimlerle bilinmektedir: üçüncü göz; bilgelik gözü; Triveni yani ‘üç akımın karışma noktası’; Guru Çakra yani ‘üstat merkezi’ ve Şiva Çakşu yani ‘bilincin gözü’.

Acna kelimesi ‘emir’ demektir. Böylece Acna Çakra ‘emir merkezi’ anlamına gelmektedir. Bunun dışında, meditasyonun çok daha ilerlemiş aşamalarında birey bu çakra aracılığıyla Üstadından ve Yüce varlıktan emirler ve öğütler almaktadır. Acna Çakra hem de ‘önsezi gözü’ olarak adlandırılır, çünkü bu merkez bilincin astral ve enerjetik düzeylerine girmek için bir kapıdır.

Acna Çakra  merkezi zihinsel enerjiyi harekete geçirmekte ve farkındalığı geliştirmektedir. Bir objeye yoğunlaşınca birey Acna Çakra merkezini kullanmaktadır. Gözünde canlandırma ve rüyalar Acna Çakra sayesinde gerçekleşmektedir.

Acna Çakra entelektüellikle, kavrama ve açıklıkla ilişkilidir. Bu çakra aracılığıyla birey gerçeğin yüce kavramlarını algılar, ahlaki değerleri kavrar ve hayatın verdiği dersleri öğrenir. Acna Çakra merkezi tıkanmış olan birey mantığının sesine aşırı derecede duyarlıdır, düşünce esnekliğinden yoksundur ve riske girmek istemez. Hayat sıkıcı ve kısıtlı olarak algılanır.

Acna Çakra aracılığıyla düşünceler alınmakta ve gönderilmektedir. Böylece bilgiler telepatik yolla edinilmektedir. Acna Çakra tam şekilde çalıştığında birey çevresinde olan olayların enerjilerini duyumsamaktadır.

Acna çakra düzensiz ve tıkanıksa, bağlı olduğu rahatsızlıklar şöyledir;

Fiziksel; Burun sorunları, göz sorunları/körlük, baş ağrıları, sersemlik, Parkinson hastalığı, beyin tümörleri ve kanamaları, felç, sinüzit, nezle, uykusuzluk, öğrenme zorlukları, kabuslar.

Psikolojik; Konsantrasyon bozuklukları, dengesizlik, zihinsel gerginlik, şaşkınlık, gururluluk, kararsızlık, ayırt etme yetersizliği, hayal kırıklığı, sezginin ve bilginin kötü kullanımı.

7- Sahasrara Çakra

Sahasrara enerji merkezi Çakra sisteminin en üst merkezidir. Sahasrara Çakra onüçüncü enerji merkezidir. Sahasrara kelimesi ‘bin’ demektir. Bu enerji merkezi bin tane parlak ışın saçmaktadır.

Sahasrara Çakra başın tepesinden 6 santimetre kadar yukarda yer almaktadır. Yani Sahasrara Çakra kafatasının dışında yerleşmektedir. Bir bebeğin kafatasının tepe noktasındaki oluşmamış ve sertleşmemiş bölüm bıngıldak olarak adlandırılmaktadır. Bıngıldak ilk 9-24 ay açık kalır. Hayatlarının bu ilk döneminde bebekler bölünmemiş bir birlik içinde yaşarlar. Sahasrara Çakra merkezinden akan enerji bıngıldaktan geçerek Suşumna kanalına ulaşmaktadır.

Sahasrara Çakra diğerlerinden daha yüksek bir düzene aittir. Kişisel gelişimin her aşamasında bu Çakra sentez merkezi olarak hizmet görmektedir.

Sahasrara Çakra düzeyinde ulaşılan farkındalık, bilgi alma işleminin çok ötesindedir, çünkü algılayan ve algılanan birleşmektedir. Sahasrara Çakra düzeyinde hayvan ve hatta insan bilinç seviyesi aşılmaktadır. Sahasrara Çakra aktifleştiğinde diğer enerji merkezlerindeki tıkanıklar çözülür, merkezin enerjileri en yüksek frekanslarda titreşmeye başlar ve potansiyelleri ortaya çıkar.

Sahasrara çakra düzensiz ve tıkanıksa, bağlı olduğu rahatsızlıklar şöyledir;

Fiziksel; Migren, anlayış ve öğrenme zorluğu, gelişim bozuklukları, genetik bozukluklar, beyin ve omuriliğin yaygın fibrotik hali, sinirsel rahatsızlıklar.

Psikolojik; Yabancılaşma, depresyon, hüsran, gücü kötüye kullanma, fanatizm, tarikatçılık, ateizm, kafa karışıklığı, sıkıntı.

*Kaynak: Büyük Yoga Üstadı Akif Manaf, Yoga Çakra Enerji Merkezleri Bilimi Kitabı, 3. baskı.

Sevgilerimle…

Orijinal Yoga Sistemi ile tanışma ve ücretsiz çalışması için:

Yoga Academy Denizli – 0505 445 2337 – 0 505 629 0526

Yazan: Zeki GÜVEN – Yoga Antrenörü

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ